Muzeum vlakové pošty

Brněnská muzejní noc, 20. 5. 2017